Zapytania ofertowe

Lp.

Nazwa

Pliki do pobrania


7.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7 z dn. 07/02/2018

DOTYCZĄCE:
Kompleksowa obsługa w zakresie organizacji wyjazdu na targi SALMED 2018 w Poznaniu w terminie 14.03.2018 – 17.03.2018

Termin składania ofert 14.02.2018 r., do godz. 16.00.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 15.02.2018 r. Zamawiający MDD Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na Kompleksową obsługę w zakresie wystawiennictwa firmy MDD Sp. z o.o. na Targach SALMED 2018 w Poznaniu w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej wyrobów medycznych firmy MDD Sp. z o.o. z Torunia” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W wyniku analizy otrzymanych ofert w oparciu o przyjęte kryteria wyboru jako Wykonawcę wybrano firmę:

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Cena: 13.178,70 PLN netto/ 16.209,80 PLN brutto


6.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 z dn. 26/01/2018

DOTYCZĄCE:
Kompleksowa obsługa w zakresie organizacji wyjazdu na targi SALMED 2018 w Poznaniu w terminie 14.03.2018 – 17.03.2018

Termin składania ofert 05.02.2018 r., do godz. 16.00

Zamawiający postanowił anulować przedmiotowe postępowanie ofertowe ze względu na zbyt wysokie ceny złożonych ofert, które znacząco przekraczają określony przez Zamawiającego budżet dla zadania.


5.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 z dn. 09/01/2018

DOTYCZĄCE:
Druk, wytworzenie i dostarczenie materiałów promocyjnych

Termin składania ofert 16 stycznia 2018 r., godz. 16:00.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 17.01.2018 r. Zamawiający MDD Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup materiałów informacyjno-promocyjnych produktów marki MDD w związku z planowanym udziałem w międzynarodowych targach medycznych w 2018 w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej wyrobów medycznych firmy MDD Sp. z o.o. z Torunia” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W wyniku analizy otrzymanych ofert w oparciu o przyjęte kryteria wyboru jako Wykonawcę wybrano firmę:

ACME Karolina Osierda - ACME Agencja Reklamowa
ul. Emilii Plater 18a/8 Cena: 7.950,00 PLN netto/ 9.778,50 PLN brutto


4.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 z dn. 05/01/2018

DOTYCZĄCE:
Obsługa podróży służbowej pracowników firmy MDD Sp. z o.o. na Targi ARAB HEALTH 2018

Termin składania ofert 15 stycznia 2018 r.

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4 z dn. 05/01/2018

DOTYCZĄCE:
Obsługa podróży służbowej pracowników firmy MDD Sp. z o.o. na Targi ARAB HEALTH 2018

Termin składania ofert 15 stycznia 2018 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT nr 4 z dn. 05/01/2018

DOTYCZĄCE:
Obsługa podróży służbowej pracowników firmy MDD Sp. z o.o. na Targi ARAB HEALTH 2018

Termin składania ofert 15 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 16.01.2018 r. Zamawiający MDD Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę podróży służbowej pracowników firmy MDD Sp. z o.o. na Targi ARAB HEALTH 2018 w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej wyrobów medycznych firmy MDD Sp. z o.o. z Torunia” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W wyniku analizy otrzymanych ofert w oparciu o przyjęte kryteria wyboru jako Wykonawcę wybrano firmę:

Agencja Turystyczna KOMPAS Jerzy Łobożewicz
ul. Kopernika 5, 87-100 Toruń Cena: 8.100,00 PLN netto/ 8.100,00 PLN brutto


3.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 z dn. 22/12/2017

DOTYCZĄCE:
Usługa transportu eksponatów na Targi ARAB HEALTH 2018
w Dubaj (zjednoczone Emiraty Arabskie) 29 stycznia - 01 lutego 2018r

Termin składania ofert 03 stycznia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO ORAZ WYBORZE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 04.01.2018 r. Zamawiający MDD Sp. z o.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę transportu eksponatów na Targi ARAB HEALTH 2018 w ramach projektu pt. „Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej wyrobów medycznych firmy MDD Sp. z o.o. z Torunia” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

W wyniku analizy otrzymanych ofert w oparciu o przyjęte kryteria wyboru jako Wykonawcę wybrano firmę:

Hansa-Messe-Speed Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92 lok. 324, 60-324 Poznań Cena: 4.600,00 PLN netto/ 5.037,00 PLN brutto