Produkty medyczne

Hemostatyki wchłanialne w 100%

Prawie wszystkie zabiegi chirurgiczne wymagają szybkiej i skutecznej hemostazy. W celu spełnienia potrzeb naszych klientów stworzyliśmy serię nowoczesnych i skutecznych materiałów hemostatycznych:

MEDITAMP® EXTRA
MEDITAMP® ORIGINAL
MEDITAMP® DENSO KNIT
MEDITAMP® FIBRISOFT

Czytaj więcej

Wchłanialna hemostatyczna gąbka żelatynowa

Gąbka żelatynowa MEDISPONGE® została zaprojektowana z myślą o szybkiej i skutecznej hemostazie. Doskonale powstrzymuje krwawienie śródoperacyjne i skraca czas zabiegu. Skuteczną hemostazę gwarantuje jednorodna porowatość MEDISPONGE®. Po aplikacji ulega całkowitemu wchłonięciu.

Czytaj więcej

Skuteczny pooperacyjny tampon donosowy

Tampon donosowy NASAL® SPONGE to gotowy do użycia opatrunek wykonany z rozprężalnej gąbki poliwinylowej z powłoką z gazy hemostatycznej lub bez niej oraz ze sznurkiem ułatwiającym usunięcie ramponu. Optymalne dobrana struktura gąbki zapewnia doskonałe właściwoćci hemostatyczne.

Czytaj więcej

Wosk kostny 3-składnikowy

Wosk kostny BONEWAX® został tak zaprojektowany aby zapewnić szybką, mechaniczną hemostazę w tkance kostnej. BONEWAX® jest kompozycją trzech wysokiej jakości składników: wosku pszczelego, parafiny i palmitynianu izopropylu. Wosk kostny BONEWAX® zapewnia miejscową hemostazę kostną dzięki działaniu jak bariera mechaniczna (tampon).

Czytaj więcej